facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

Med inovativnimi podjetji v Sloveniji v času Covid-19 tudi KW

12.03.2023
Med podjetji, ki navdušujejo Slovenijo z inovativnimi zlatimi praksami v času Covid-19 so v izboru močnih podjetij izpostavili tudi Market Center Omnis in KW Slovenia opredelili kot inovativen tehnološki ekosistem na področju nepremičninske dejavnosti.

KW MED NAJBOLJ INOVATIVNIMI SLOVENSKIMI PODJETJI V ČASU COVID-19

 

26. marec 2021

Priloga k Dnevniku Zlata nit 2020: Izbor najboljših zaposlovalcev

 

 

Med podjetji, ki navdušujejo Slovenijo z inovativnimi zlatimi praksami v času Covid-19 so v izboru močnih podjetij izpostavili tudi Market Center Omnis in KW Slovenia opredelili kot inovativen tehnološki ekosistem na področju nepremičninske dejavnosti.

 

V Zlati niti pišejo: »Če so nekoč podjetja zmagovala zaradi moči vodje, danes zmagujejo zaradi moči organizacije. Tista, ki se zavedajo pomena in spremljajo kakovost odnosov med podjetjem in zaposlenim, so v prednosti in bolje pripravljena – tako za rast kot za krizo. Osebnostna rast in učinkovitost zaposlenih sta neločljivo povezani. Od obeh je enako odvisen uspeh organizacije.«

 

Med izbranimi podjetji, so ustvarjalci Zlate niti iskali inovativne prakse na področjih, ki jih v KW Slovenia izpolnjujemo vsak dan.

 

1: (P)ostali smo skupnost zavzetih.

Povezovanje v nove, formalne in neformalne oblike druženja in povezovanja v okoliščinah sprememb; povezovanja med podjetji; pobude zaposlenih; dvig empatije; krepitev osredotočenosti na ljudi (ne na funkcije in procese); mentorski programi.

 

2: Okrepili smo zaupanje in dobili zagon.

Uspešni pristopi k vodenju, opolnomočenju ljudi, komuniciranju; krepitev ali razvoju konstruktivne organizacijske kulture; dvig zavzetosti za uresničevanje skupne vizije in ciljev; krepitev medgeneracijskega sodelovanja; programi raznolikosti in vključenosti.

 

3: Spremembe pojemo za zajtrk.

Koraki, ki so pripeljali do večje prilagodljivosti in agilnosti zaposlenih; spodbude (vseživljenjskemu) učenju; pogum za odstop od tradicionalnega; novi sistemi nagrajevanja; drugačni kazalniki uspeha; obrati v trajnostno delovanje.

 

4: Digitalno je pri nas zdaj običajno.

Programi za dvig digitalne pismenosti in spretnosti, ki pomenijo preobrazbo načina dela podjetja; zanimivi načini uporabe tehnologije. 

 

5: Interno komuniciranje na potenco.

Vzpostavitev učinkovitega sistema internega komuniciranja; krepitev transparentnosti komuniciranja; nova orodja, kanali in oblike komuniciranja; kreativne rešitve.

 

 

"Zlata nit in Dnevnik, hvala, ker ste opazili našo Zlato prakso v času Covid-19 in nas vključili v družbo izbranih. Podjetjem, ki v Sloveniji in svetu presegate običajno, iskreno želimo veliko uspehov tudi v prihodnje."

 

 

 

 

 

KW Slovenia za medijska vprašanja

Tea Kozar

065 553 951

tea.kozar@kwslovenia.com 

#1 - Med inovativnimi podjetji v Sloveniji v času Covid-19 tudi KW