facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

Agent

Nepremičninski agent

Valentina Balaban

Nepremičninska agentka

Vizija, rast, inovacije in filozofija podjetja so posebna dodana vrednost, ki so bile ključne za pridružitev v Keller Williams Slovenia, ki je sestavni del največje tehnološke nepremičninske družbe na svetu. Radikalno preobrazbo nepremičninske industrije v času največjih globalnih sprememb in celovito strokovno podporo ter filozofijo poslovanja, ki jo nudi mednarodni koncern Keller Williams sem zaznala kot nov poslovni izziv s težnjo po nadaljnjem razvoju.  

Večletne izkušnje, ki so pomembno zaznamovale moje poklicno udejstvovanje, sem pridobila v okviru sodelovanja in vodenja pri množici večjih in manjših projektov s področja investicijskega inženiringa, prostorskega planiranja, varstva okolja, projektov s področja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, nepremičninskih projektov za večje in manjše investitorje, z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Nudim storitve nepremičninskega posredovanja, pravnega in poslovnega svetovanja, od zasnove do realizacije nepremičninskih poslov.

 

»Mnogi se ne spomnijo, kako je bil dobro izpeljan posel, vendar se vsi spomnijo občutkov, ko so ga uresničili«.

 

The company's vision, growth, innovation and philosophy are special added values that were key to joining Keller Williams Slovenia, which is an integral part of the largest technological real estate company in the world.I perceived the radical transformation of the real estate industry in the time of the greatest global changes, the professional support and business philosophy offered by the international corporation Keller Williams. I gained many years of experience, which significantly marked my professional career, through cooperation and management in a number of large and small projects in the field of investment engineering, spatial planning, environmental sustainability, infrastructure projects, real estate projects for larger and smaller investors, with national and foreign business partners.In partnership with Keller Williams Slovenia, real estate brokerage, legal and business consulting services are offered, from start to the realization of the real estate business.

 

"A lot of people don't remember how well the business was realized, but everyone remembers the feelings when they made it happen."

Valentina Balaban, mag., LLM

Povpraševanje